Pracuję jako freelancer. Prowadzę studio graficzne GRAFSON od 2013 roku. Projektuję grafikę internetową, druki oraz video. Szeroki zakres usług graficznych pozwala mi bezproblemowo zachować ten sam styl przy kompleksowych projektach. Ofertę usług kieruję głównie do małych i średnich firm. I work as a freelancer. I run the GRAFSON graphic studio since 2013. I design web graphics, prints and video. The wide range of graphic services allows me to easily handle the same style with complex projects. I mainly offer services to small and medium companies.

  Strony internetowe
  i Web Design
  Websites
  and Web Design

  Potrzebujesz nieszablonowej strony internetowej lub grafiki sieciowej? Tworzę rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb. Do you need an unconventional website or network graphics? I create solutions tailored to specific needs.

  • Kodowanie stron Web Coding

  • Web design Web Design

  • Responsywny web design Responsive Web Design

  • Aktualizacje stron Website Updates

  • UI design UI Design

  • Domeny i hosting Domain and Hosting

  Projektowanie graficzne
  i Druk
  Graphic Designs
  and Printing

  Tworzę projekty w oparciu o wytyczne i dostarczane materiały. Przedstawiam kompozycje na wizualizacjach. Po akceptacji zamawiam odpowiednią liczbę wydruków. I create projects based on guidelines and materials provided. I present compositions on visualizations. After approval, I am ordering the right number of prints.

  • Projektowanie graficzne Graphic Design

  • Obróbka obrazów Image Processing

  • Wycinanie grafiki Cutting Graphics

  • Oprawa graficzna publikacji Graphic Design of the Publication

  • Przygotowanie do druku Preparation for Printing

  • Zamawianie wydruków Ordering Prints

  Branding
  i Ilustracja
  Branding
  and Illustration

  Wymyślam i rysuję zarówno proste, lecz uniwersalne kształty takie jak logo, ikonka, jak i złożone, skomplikowane ilustracje. Dobieram kolory i kroje pisma, które sprawdzają się przy wielu projektach. I invent and draw simple but universal shapes such as a logo, icon, as well as complex, complicated illustrations. I choose colors and typefaces that work well for many projects.

  • Logotypy Logotypes

  • Księga znaku Brand Book

  • Tożsamość firmy Company Identity

  • Ikony Icons

  • Ilustracje Illustrations

  • Infografiki Infographics

  Fotografia
  i Video
  Photography
  and Video

  Potrzebujesz wysokiej jakości zdjęć lub profesjonalnych nagrań? Realizuję projekty indoorowe, outdoorowe oraz backcountry, np. podczas rowerowych lub narciarskich wypraw. Do you need high-quality photos or professional recordings? I implement indoor, outdoor and backcountry projects, for example during cycling or ski trips.

  • Fotografia produktowa Product Photography

  • Fotografia sportowa Sports Photography

  • Fotografia ekstremalna Extreme Photography

  • Video firmowe Corporate Video

  • Video z wyjazdów sportowych Video from Sports Trips

  • Video z wypraw ekstremalnych Video from Extreme Expeditions

  Animacja
  i Motion design
  Animation
  and Motion Design

  Chcesz, aby Twoje wideo nie było surowe? Tworzę zarówno pojedyncze elementy takie jak intro, jak i całą oprawę graficzną, przydatną np. podczas realizacji serii nagrań. Do you want your video not to be raw? I create both individual elements such as intro and the entire graphic design, useful for example, during the implementation of a series of recordings.

  • Czołówki filmowe Intros for Video

  • Napisy końcowe Closing Credits

  • Filmy produktowe Product Videos

  • Oprawa graficzna video Graphic Design for Video

  • Motion design video Motion Design Video

  • Animacja 3D 3D Animation

  Montaż
  i Postprodukcja
  Editing
  and Post-production

  Masz nagrania, które można zamienić w ciekawy edit? Montuję video do muzyki i podkładów lektorskich. Na etapie postprodukcji dodaję efekty przyciągające wymagających odbiorców. Do you have recordings that can be turned into an interesting edit? I mount video to music and voice-over backgrounds. At the post-production stage, I add effects that attract demanding recipients.

  • Montaż teledysków Music Videos Editing

  • Montaż krótkich filmów Short Films Editing

  • Montaż zwiastunów filmu Trailers Editing

  • Korekta kolorystyczna Color Correction

  • Synchronizacja z muzyką Synchronization with Music

  • Efekty wizualne Visual Effects

  Strony internetowe i Web design Websites and Web Design

  Strona internetowa – Statekpowietrze Website – Statekpowietrze

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  Strona internetowa – Zorro-RUN Website – Zorro-RUN

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Ilustracje, Grafiki
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Illustrations, Graphics

  Strona internetowa – Centrum Języka Rosyjskiego w Rzeszowie Website – Centrum Języka Rosyjskiego w Rzeszowie

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  Strona internetowa – Przedszkole 58 w Gdańsku Website – Przedszkole 58 w Gdańsku

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Aktualizacje strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Website Updates

  Strona internetowa – MAGIC HORSE Website – MAGIC HORSE

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  Strona internetowa – thérapeutic Website – thérapeutic

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  Strona internetowa – Akademia Sportu MK Website – Akademia Sportu MK

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, UI design, Aktualizacje strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, UI Design, Website Updates

  Dodatkowo:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Ikony, Ilustracje, Fotografia sportowa, Video z wyjazdów sportowych, Czołówki filmowe, Napisy końcowe
  Additionally:
  Logotype, Company identity, Icons, Illustrations, Sports Photography, Video from Sports Trips, Intros for Video, Closing Credits

  Strona internetowa – T-SHIRT-DECORATION Website – T-SHIRT-DECORATION

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Infografiki
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Infographics

  Dodatkowo:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Ilustracje, Fotografia produktowa
  Additionally:
  Logotype, Company identity, Illustrations, Product Photography

  Strona internetowa – ALPAX Website – ALPAX

  Zakres prac:
  Responsywny Web Design, Kodowanie strony, Aktualizacje strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Website Updates

  Dodatkowo:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Ilustracje, Montaż krótkich filmów, Oprawa graficzna video
  Additionally:
  Logotype, Company Identity, Illustrations, Short Films Editing, Graphic Design for Video

  Strona internetowa – PUB ORZECH Website – PUB ORZECH

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  Dodatkowo:
  Ilustracje
  Additionally:
  Illustrations

  Strona internetowa – zeneko Website – zeneko

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony, Ikony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding, Icons

  Dodatkowo:
  Animacja 3D
  Additionally:
  3D Animation

  Strona internetowa – WAYFINDING Website – WAYFINDING

  Zakres prac:
  Responsywny web design, Kodowanie strony
  Scope of Work:
  Responsive Web Design, Web Coding

  Projektowanie graficzne i Druk Graphic Designs and Printing

  Karta – Strzechówka Card – Strzechówka

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  Karta win – CEZAR Wine List – CEZAR

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  Ulotka i plakat – Agnieszka Pietrasiewicz FITNESS MASAŻ REFLEKSOLOGIA Wine List – La Rossa

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Logotyp
  Additionally:
  Logotype

  Karta win – RESTAURACJA ŻURAW Wine Card – RESTAURACJA ŻURAW

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  Broszura – Raport FindFit Booklet – Raport FindFit

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Oprawa graficzna publikacji, Ikony, Infografiki
  Scope of Work:
  Graphic Design, Graphic Design of the Publication, Icons, Infographics

  Karta win – RESTAURACJA PRZY BRAMIE Wine Card – RESTAURACJA PRZY BRAMIE

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  Karta win – Manufaktura Smaku Wine Card – Manufaktura Smaku

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  Karta win – cafe muzeum Wine Card – cafe muzeum

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  Karta win – Maria Antonina Wine Card – Maria Antonina

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  Plakat – Tomasz Pietrasiewicz – Obóz rowerowo-kajakowy 2018 Poster – Tomasz Pietrasiewicz Obóz rowerowo-kajakowy 2018

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

  Plakat – Akademia Sportu MK – Półkolonia tenisowo-pływacka lato 2017 Poster – Akademia Sportu MK Półkolonia tenisowo-pływacka lato 2017

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  Plakat – Akademia Sportu MK – Półkolonia tenisowa zima 2017 Poster – Akademia Sportu MK – Półkolonia tenisowa zima 2017

  Zakres prac:
  Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
  Scope of Work:
  Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  Branding i Ilustracja Branding and Illustration

  Branding – Centrum Jezyka Rosyjskiego

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Wizytówka
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity, Business Card

  Branding – CINNAMON GARDEN

  Zakres prac:
  Logotyp, Księga znaku
  Scope of Work:
  Logotype, Brand Book

  Branding – Agnieszka Pietrasiewicz FITNESS MASAŻ REFLEKSOLOGIA

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity

  Branding – PRO dentica

  Zakres prac:
  Lifting logotypu
  Scope of Work:
  Logo Lifting

  Branding – TARMED

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy, Wizytówka
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity, Business Card

  Dodatkowo:
  Projekt oznakowania miejsca
  Additionally:
  Place marking design

  Branding – PRODAN STUDIO

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity

  Branding – MAGIC HORSE

  Zakres prac:
  Logotyp, Tożsamość firmy
  Scope of Work:
  Logotype, Company Identity

  Ilustracja – Just stay high Illustration – Just stay high

  Zakres prac:
  Ilustracja
  Scope of Work:
  Illustration

  Ilustracja – CROSS SKULL Illustration – CROSS SKULL

  Zakres prac:
  Ilustracja
  Scope of Work:
  Illustration

  Ilustracja – SKI NOW WORK LATER Illustration – SKI NOW WORK LATER

  Zakres prac:
  Ilustracja
  Scope of Work:
  Illustration

  Dodatkowo:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Additionally:
  Photo, Basic Processing

  Fotografia i Video Photography and Video

  Zdjęcia – JASTARNIA Photos – JASTARNIA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  Zdjęcia – GILI AIR Photos – GILI AIR

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  Zdjęcia – USTKA Photos – USTKA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  Zdjęcia – HARENDA Photos – HARENDA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  Zdjęcia – BALI Photos – BALI

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  Zdjęcia – JASNA CHOPOK Photos – JASNA CHOPOK

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  Zdjęcia – GDYNIA Photos – GDYNIA

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  Zdjęcia – LES SYBELLES Photos – LES SYBELLES

  Zakres prac:
  Zdjęcie, Podstawowa obróbka
  Scope of Work:
  Photo, Basic Processing

  Animacja i Motion design Animation and Motion Design

  Intro – Akademia Sportu MK

  Zakres prac:
  Animacja intro
  Scope of Work:
  Intro Animation

  Dodatkowo:
  Logotyp, Fotografia
  Additionally:
  Logotype, Photography

  Intro – Akademia Sportu MK – CZAS NA TRENING

  Zakres prac:
  Animacja intro
  Scope of Work:
  Intro Animation

  Dodatkowo:
  Ilustracja
  Additionally:
  Illustration

  Oprawa graficzna video – Moja Figura Graphic Design for Video – Moja Figura

  Zakres prac:
  Oprawa graficzna video (Intro, Outro)
  Scope of Work:
  Graphic Design for Video (Intro, Outro)

  Oprawa graficzna video – Moja Figura – OKO w OKO Graphic Design for Video – Moja Figura – OKO w OKO

  Zakres prac:
  Oprawa graficzna video (Intro, Jingiel)
  Scope of Work:
  Graphic Design for Video (Intro, Jingle)

  Spot reklamowy – Moja Figura Advertising Spot – Moja Figura

  Zakres prac:
  Motion design video
  Scope of Work:
  Motion Design Video

  Montaż i Postprodukcja Editing and Post-production

  Relacja video – Akademia Sportu MK – Obóz Tenisowo-Wakeboardingowy Harasiuki 2017 Video Report – Akademia Sportu MK – Obóz Tenisowo-Wakeboardingowy Harasiuki 2017

  Zakres prac:
  Kamera, Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Camera, Edit and Post Production

  Relacja video – Akademia Sportu MK – Półkolonia Tenisowo-Pływacka TBG 2017 Video Report – Akademia Sportu MK – Półkolonia Tenisowo-Pływacka TBG 2017

  Zakres prac:
  Kamera, Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Camera, Edit and Post Production

  Film reklamowy – ALPAX Advertising Film – ALPAX

  Zakres prac:
  Montaż i Postprodukcja
  Scope of Work:
  Edit and Post Production

  Strony internetowe i Web design Websites and Web Design

  Kodowanie stron Web Coding

  Kodowanie strony na podstawie dostarczonych grafik i tekstów Web Coding Based on Provided Graphics and texts

  1000 zł

  Web design Web Design

  Tworzenie grafiki na potrzeby strony internetowej Creating Graphics for a Website

  500 zł

  Responsywny web design Responsive Web Design

  Tworzenie responsywnej grafiki na potrzeby strony internetowej Creating Responsive Graphics for a Website

  1000 zł

  Aktualizacje stron Website Updates

  Typowa aktualizacja – dodanie paru grafik, modyfikacja tekstów Typical Update - Adding Some Graphics, Text Modification

  100 zł

  UI design UI Design

  Tworzenie oryginalnych ikon i przycisków Creating Original Icons and Buttons

  500 zł

  Domeny i hosting Domain and Hosting

  Domena i hosting na rok (pierwszy rok 0zł*) Domain and Hosting for a Year (First Year 0zł*)

  170 zł

  Projektowanie graficzne i Druk Graphic Designs and Printing

  Projekt graficzny Graphic Design

  Tworzenie projektu graficznego (Plakat, Ulotka, Baner, Zaproszenie, Pocztówka) Creating a Graphic Design (Poster, Leaflet, Banner, Invitation, Postcard)

  200 zł

  Obróbka obrazów Image Processing

  Modyfikowanie obrazów i zdjęć, np. w celu poprawy jakośći, rozmycia tła Modify Images and Photos, e.g. to Improve Quality, Blur Background

  100 zł

  Wycinanie grafiki Cutting Graphics

  Precyzyjne wycinanie elementów z obrazu, zdjęcia Precise Cutting of Elements from the Image, Photos

  100 zł

  Oprawa graficzna publikacji Graphic Design of the Publication

  Tworzenie layoutów graficznych książek, katalogów Creating Graphic Layouts of Books, Catalogs

  300 zł

  Przygotowanie do druku Preparation for Printing

  Przygotowanie projektu pod druk, dostarczenie do firmy poligraficznej Preparation of the Project for Printing, Delivery to the Printing Company

  100 zł

  Zamawianie wydruków Ordering Prints

  Zamawianie wydruków z dostawą pod podany adres Ordering Prints with Delivery to Provided Address

  0* zł

  Branding i Ilustracja Branding and Illustration

  Logotypy Logotypes

  Projektowanie, wektoryzacja i dobór kolorów Designing, Vectorization and Color Selection

  300 zł

  Księga znaku Brand Book

  Tworzenie dokumentu wyjaśniającego tożsamość i standardy marki Creating Document that Explains the Brand’s Identity and Standards

  500 zł

  Tożsamość firmy Company Identity

  Tworzenie podstawowych materiałów firmowych (Wizytówka, Teczka, Koperta, Papier firmowy) Creating Basic Company Materials (Business Card, Folder, Envelope, Letterhead)

  500 zł

  Ikony Icons

  Tworzenie ikon przedstawiających, np. rodzaje produktów Creating Icons Showing, e.g. Product Types

  100 zł

  Ilustracje Illustrations

  Tworzenie ilustracji wektorowych i rastrowych Creating Vector and Raster Illustrations

  400 zł

  Infografiki Infographics

  Wizualne reprezentacje informacji, danych lub wiedzy Visual Representations of Information, Data or Knowledge

  400 zł

  Fotografia i Video Photography and Video

  Fotografia produktowa Product Photography

  Packshot 10 zdjęć produktowych na jednolitym tle Packshot of 10 Product Images on a Solid Background

  300 zł

  Fotografia sportowa Sports Photography

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus obróbka zdjęć 1 Shooting Day (6 Hours) plus Photo Processing

  900** zł

  Fotografia ekstremalna Extreme Photography

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus obróbka zdjęć 1 Shooting Day (6 Hours) Plus Photo Processing

  1200** zł

  Video firmowe Corporate Video

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus montaż i postprodukcja 1 Shooting Day (6 Hours) plus Editing and Post-production

  1800** zł

  Video z wyjazdów sportowych Video from Sports Trips

  2 dni zdjęciowe (2 x 6 godzin) plus montaż i postprodukcja 2 Shooting Days (2 x 6 Hours) plus Editing and Post-production

  2100** zł

  Video z wypraw ekstremalnych Video from Extreme Expeditions

  2 dni zdjęciowe (2 x 6 godzin) plus montaż i postprodukcja 2 Shooting Days (2 x 6 Hours) plus Editing and Post-production

  2300** zł

  Animacja i Motion design Animation and Motion Design

  Czołówki filmowe Intros for Video

  Tworzenie krótkiego klipu rozpoczynającego film Create a Short Clip that Starts the Movie

  600 zł

  Napisy końcowe Closing Credits

  Tworzenie napisów kończących film Creating Credits Ending the Movie

  300 zł

  Filmy produktowe Product Videos

  3 godziny zdjęciowe plus montaż, animacja i postprodukcja 3 Hours of Shooting plus Editing, Animation and Post-production

  2400** zł

  Oprawa graficzna video Graphic Design for Video

  Projekt i animacja grafiki Graphic Design and Animation

  900 zł

  Motion design video Motion Design Video

  Projekt i animacja grafiki Graphic Design and Animation

  600 zł

  Animacja 3D 3D Animation

  Modelowanie, animacja, kompozycja i renderowanie przedmiotów Modeling, Animation, Composition and Rendering of Objects

  900 zł

  Montaż i Postprodukcja Editing and Post-production

  Montaż teledysków Music Videos Editing

  1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus montaż, synchronizacja i postprodukcja 1 Shooting Day (6 Hours) plus Editing, Synchronization and Post-production

  2100** zł

  Montaż krótkich filmów Short Films Editing

  Montaż dostarczonych materiałów video Edit of of Delivered Video Materials

  1500 zł

  Montaż zwiastunów filmu Trailers Editing

  Montaż video i audio Video and Audio Editing

  3000 zł

  Korekta kolorystyczna Color Correction

  Korekta 3-minutowego filmu Correction of a 3-minute Film

  600 zł

  Synchronizacja z muzyką Synchronization with Music

  Synchronizacja 3-minutowego filmu Synchronization of a 3-minute Film

  900 zł

  Efekty wizualne Visual Effects

  Efekty w 3-minutowym filmie Effects in a 3-minute Film

  300 zł

  * Dotyczy projektów wykonanych przez firmę GRAFSON. * Applies to projects made by GRAFSON.

  ** Cena nie zawiera kosztów dojazdu. ** The price does not include travel costs.


  Przy większych zleceniach lub stałej współpracy ceny ustalane są indywidualnie. For larger orders or permanent cooperation, prices are set individually.


  Cennik przedstawia orientacyjne ceny na rok 2019, ceny netto. The pricelist presents indicative prices for 2019, net prices.

  Dokładną wycenę przedstawiam w formie faktury pro forma, po wysłaniu zapytania drogą mailową. I present the exact quote after sending an inquiry by email.

  Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. The above offer is for information purposes and does not constitute an offer within the meaning of art. 66 §1 of the Civil Code.

  Kontakt Contact

  Zapraszam do kontaktu ze studiem graficznym GRAFSON. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Doradzę w kwestii wyboru usług, przygotuję wycenę projektu. I invite you to contact the GRAFSON graphic studio. I am happy to answer any question. I will advise on the choice of services, I will prepare a project quote.

  Projekty studia graficznego GRAFSON można komentować i oceniać na Behance. GRAFSON graphic studio projects can be commented on and evaluated on Behance. Behance Portfolio

  Dane kontaktowe: Contact details:

  T: +48 600 057 725

  E: studio@grafson.eu

  Godziny pracy: Work hours:

  Dni robocze, 9-17 Working days, 9-17

  Dane firmy: Company's data:

  GRAFSON Kamil Kowski
  Prymasa 1000-lecia 9/69
  35-511 Rzeszów
  NIP/VAT-EU: PL6020071609

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
  PL 52 1020 4405 0000 2302 0475 2186
  SWIFT: BPKOPLPW

  © 2013-2019 GRAFSON – Studio graficzne | Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. © 2013-2019 GRAFSON – Graphic studio | This site uses cookies in accordance with the settings of your web browser.