GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne

ikona / iconBranding
i Ilustracja
Branding
and Illustration

Proste, uniwersalne kształty takie jak logo, ikona oraz złożone, bardziej skomplikowane: ilustracje, diagramy, infografiki. Dobieram kolory i zestawy krojów pisma (czcionki), które sprawdzają się nie tylko przy jednorazowym projekcie. Simple, universal shapes such as logos, icons, and complex, more complicated ones: illustrations, diagrams, infographics. I choose colors and sets of typefaces (fonts) that work well not only for a one-time project.

 • Logotypy Logotypes

  Logotypy na podstawie sugestii, gotowego pomysłu lub kreatywne kompozycje. Logotyp, czyli znak (logo) plus napis (type) w grafice wektorowej, dzięki czemu można go dowolnie skalować i wykorzystywać w różnych projektach. Logos based on suggestions, ready ideas or creative compositions. Logotype, i.e. a sign (logo) plus an inscription (type) in vector graphics, thanks to which it can be freely scaled and used in various projects.

 • Księga znaku Brand Book

  Spójny wizerunek dzięki wytycznym używania logo, krojów pisma (czcionek), odstępów oraz kolorystyki w czasie tworzenia materiałów. Consistent image thanks to the guidelines for using logos, typefaces (fonts), spacing and colors when creating materials.

 • Tożsamość firmy Company Identity

  Logotyp (może mieć kilka wersji), odpowiednio dobrane kolory (stosowane w druku i w internecie), kroje pisma (czcionki) oraz podstawowe materiały drukowane (wizytówka, papier firmowy, teczka). Logotype (may have several versions), properly selected colors (used in print and on the Internet), typefaces (fonts) and basic printed materials (business card, letterhead, folder).

 • Ikony Icons

  Ikony, czyli znaki, które można wykorzystać między innymi w celu wizualnego przedstawienia kategorii produktów, usług lub np. dyscyplin sportowych, obszarów działalności firmy. Icons, i.e. signs that can be used, among others, to visually present the categories of products, services or, for example, sports disciplines, areas of the company's activity.

 • Ilustracje Illustrations

  Ilustracje dekoracyjne, np. na plakat lub tło strony internetowej, lub praktyczne, np. do instrukcji obsługi, montażu produktu. Decorative illustrations, e.g. for a poster or background of a website, or practical, e.g. for a user manual, product assembly.

 • Infografiki Infographics

  Infografiki, diagramy do prezentacji, instrukcji, katalogów... Infographics, diagrams for presentations, manuals, catalogs ...

Portfolio Portfolio

Przykładowe projekty Sample projects

Branding – FixGarden

Zakres prac:
Logotyp, Podstawowa tożsamość firmy, Wizytówka, Ulotka
Scope of Work:
Logotype, Basic company Identity, Business Card, Leaflet

ilustracja / illustration

Branding – CARVIEW

Zakres prac:
Logotyp, Podstawowa tożsamość firmy, Wizytówka, Ikonki, Ulotka
Scope of Work:
Logotype, Basic company Identity, Business Card, Icons, Leaflet

ilustracja / illustration

Branding – Centrum Jezyka Rosyjskiego

Zakres prac:
Logotyp, Tożsamość firmy, Wizytówka
Scope of Work:
Logotype, Company Identity, Business Card

ilustracja / illustration

Branding – CINNAMON GARDEN

Zakres prac:
Logotyp, Księga znaku
Scope of Work:
Logotype, Brand Book

ilustracja / illustration

Branding – Agnieszka Pietrasiewicz FITNESS MASAŻ REFLEKSOLOGIA Branding – Agnieszka Pietrasiewicz FITNESS MASAŻ REFLEKSOLOGIA

Zakres prac:
Logotyp, Tożsamość firmy
Scope of Work:
Logotype, Company Identity

Dodatkowo:
Ulotka, Plakat
Additionally:
Flyer, Poster

ilustracja / illustration

Branding – PRO dentica

Zakres prac:
Lifting logotypu
Scope of Work:
Logo Lifting

ilustracja / illustration

Branding – TARMED

Zakres prac:
Logotyp, Tożsamość firmy, Wizytówka
Scope of Work:
Logotype, Company Identity, Business Card

Dodatkowo:
Projekt oznakowania miejsca
Additionally:
Place marking design

ilustracja / illustration

Branding – PRODAN STUDIO

Zakres prac:
Logotyp, Tożsamość firmy
Scope of Work:
Logotype, Company Identity

ilustracja / illustration

Branding – MAGIC HORSE

Zakres prac:
Logotyp, Tożsamość firmy
Scope of Work:
Logotype, Company Identity

ilustracja / illustration

Ilustracja – Just stay high Illustration – Just stay high

Zakres prac:
Ilustracja
Scope of Work:
Illustration

ilustracja / illustration

Ilustracja – CROSS SKULL Illustration – CROSS SKULL

Zakres prac:
Ilustracja
Scope of Work:
Illustration

ilustracja / illustration

Ilustracja – SKI NOW WORK LATER Illustration – SKI NOW WORK LATER

Zakres prac:
Ilustracja
Scope of Work:
Illustration

Dodatkowo:
Zdjęcie, Podstawowa obróbka
Additionally:
Photo, Basic Processing

ilustracja / illustration

Przedstawione prace są projektami poglądowymi, niekoniecznie finalnymi i aktualnymi wersjami zrealizowanych projektów. The presented works are illustrative projects, not necessarily the final and current versions of the completed projects.

Cennik Price list

Orientacyjne ceny Indicative prices

Logotypy Logotypes

Projekt wektorowy, kolorystyka i jej opis, wizualizacja, w cenie różne wersje znaku (favicon, avatar na media społecznościowe, pliki png w róznych rozmiarach, wektorowy pdf) Vector design, colors and its description, visualization, various versions of the sign included in the price (favicon, avatar for social media, png files in various sizes, vector pdf)

400 zł

Księga znaku Brand Book

Tworzenie rozbudowanego dokumentu wyjaśniającego tożsamość i standardy marki Creating an extensive document explaining the identity and standards of the brand

600 zł

Tożsamość firmy Company Identity

Tworzenie podstawowych materiałów firmowych (Logo, Wizytówka, Teczka, Koperta, Papier firmowy) Creating Basic Company Materials (Logo, Business Card, Folder, Envelope, Letterhead)

400 zł

Ikony Icons

Tworzenie niestandardowych ikon przedstawiających, np. rodzaje produktów, usługi firmy Create custom icons representing e.g. product types, company services

80 zł

Ilustracje Illustrations

Tworzenie ilustracji wektorowych i rastrowych Creating Vector and Raster Illustrations

1400 zł

Infografiki Infographics

Wizualne reprezentacje informacji, danych lub wiedzy Visual Representations of Information, Data or Knowledge

400 zł

Przy większych zleceniach lub stałej współpracy ceny ustalane są indywidualnie. For larger orders or permanent cooperation, prices are set individually.


Cennik przedstawia orientacyjne ceny na rok 2023, ceny netto. The pricelist presents indicative prices for 2023, net prices.

Dokładną wycenę przedstawiam w formie faktury pro forma, po wysłaniu zapytania drogą mailową. I present the exact quote after sending an inquiry by email.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. The above offer is for information purposes and does not constitute an offer within the meaning of art. 66 §1 of the Civil Code.

KontaktContact

GRAFSON – Studio graficzne w Rzeszowie

Zapraszam firmy zamawiające pojedyncze projekty oraz te potrzebujące studia graficznego na dłużej. Przygotuję wycenę odpowiedniego projektu graficznego a w razie potrzeby doradzę w kwestii doboru usług. Oferuję rabaty przy dłuższej współpracy!
GRAFSON – Graphic studio in Rzeszów

I invite companies ordering individual projects and those in need of graphic studies for longer. I will prepare a valuation of the appropriate graphic design and, if necessary, advise on the selection of services. I offer discounts for long-term cooperation!

Grafik komputerowy Kamil Kowski – Behance Graphic designer Kamil Kowski – Behance Behance Portfolio

Dane kontaktowe: Contact details:

ikona / icon+48 600 057 725

ikona / iconstudio@grafson.eu

Godziny pracy: Work hours:

Poniedziałek-Piątek 10-18 Monday-Friday 10-18

Dane firmy: Company's data:

GRAFSON Kamil Kowski
Eugeniusza Kwiatkowskiego 50e/26
35-311 Rzeszów
NIP/VAT-EU: PL6020071609

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
PL 47 1020 4405 0000 2102 0591 1815
SWIFT: BPKOPLPW

© 2013-2024 GRAFSONStudio graficzne Rzeszów (Projekty graficzne, Grafik komputerowy, Agencja reklamowa) Rzeszów graphic studio (Graphic designs, Computer graphic designer, Advertising agency)