GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne

ikona / iconMontaż
i Postprodukcja
Editing
and Post-production

Tworzenie nagrań wideo z podkładem muzycznym i lektorskim. Creating video recordings with music and voice-over.

 • Montaż teledysków Music Videos Editing

  Montaż dostarczonych materiałów pod podkład muzyczny. Edit of the supplied materials for background music.

 • Montaż krótkich filmów Short Films Editing

  Montaż krótkich filmów według scenariusza. Editing of short films according to the script.

 • Montaż zwiastunów filmu Trailers Editing

  Krótkie wideo zachęcające do oglądnięcia pełnej produkcji. A short video encouraging you to watch the full production.

 • Korekta kolorystyczna Color Correction

  Ujednolicenie wyglądu różnych ujęć. Unify the look of different shots.

 • Synchronizacja z muzyką Synchronization with Music

  Synchronizacja z muzyką wstępnie zmontowanego materiału wideo. Sync pre-edited video with music.

 • Efekty wizualne Visual Effects

  Efekty, tworzące specyficzny klimat i jednocześnie podnoszące walory estetyczne filmu. Efekty mogą być zastosowane do całej produkcji lub tylko do niektórych fragmentów. Effects that create a specific atmosphere and at the same time increase the aesthetic value of the film. Effects can be applied to the entire production or only to certain fragments.

Portfolio Portfolio

Przykładowe projekty Sample projects

Web Intro – GringoFly

Zakres prac:
Montaż i Postprodukcja
Scope of Work:
Edit and Post Production

ilustracja / illustration

Relacja video – Akademia Sportu MK – Obóz Tenisowo-Wakeboardingowy Harasiuki 2017 Video Report – Akademia Sportu MK – Obóz Tenisowo-Wakeboardingowy Harasiuki 2017

Zakres prac:
Kamera, Montaż i Postprodukcja
Scope of Work:
Camera, Edit and Post Production

ilustracja / illustration

Relacja video – Akademia Sportu MK – Półkolonia Tenisowo-Pływacka TBG 2017 Video Report – Akademia Sportu MK – Półkolonia Tenisowo-Pływacka TBG 2017

Zakres prac:
Kamera, Montaż i Postprodukcja
Scope of Work:
Camera, Edit and Post Production

ilustracja / illustration

Film reklamowy – ALPAX Advertising Film – ALPAX

Zakres prac:
Montaż i Postprodukcja
Scope of Work:
Edit and Post Production

ikona / icon
ilustracja / illustration

Przedstawione prace są projektami poglądowymi, niekoniecznie finalnymi i aktualnymi wersjami zrealizowanych projektów. The presented works are illustrative projects, not necessarily the final and current versions of the completed projects.

Cennik Price list

Orientacyjne ceny Indicative prices

Montaż teledysków Music Videos Editing

1 dzień zdjęciowy (6 godzin) plus montaż, synchronizacja i postprodukcja 1 Shooting Day (6 Hours) plus Editing, Synchronization and Post-production

2000* zł

Montaż krótkich filmów Short Films Editing

Montaż dostarczonych materiałów video Edit of of Delivered Video Materials

800 zł

Montaż zwiastunów filmu Trailers Editing

Montaż video i audio Video and Audio Editing

1000 zł

Korekta kolorystyczna Color Correction

Korekta 3-minutowego filmu Correction of a 3-minute Film

400 zł

Synchronizacja z muzyką Synchronization with Music

Synchronizacja 3-minutowego filmu Synchronization of a 3-minute Film

400 zł

Efekty wizualne Visual Effects

Efekty w 3-minutowym filmie Effects in a 3-minute Film

400 zł

* Cena nie zawiera kosztów dojazdu. * The price does not include travel costs.


Przy większych zleceniach lub stałej współpracy ceny ustalane są indywidualnie. For larger orders or permanent cooperation, prices are set individually.


Cennik przedstawia orientacyjne ceny na rok 2023, ceny netto. The pricelist presents indicative prices for 2023, net prices.

Dokładną wycenę przedstawiam w formie faktury pro forma, po wysłaniu zapytania drogą mailową. I present the exact quote after sending an inquiry by email.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. The above offer is for information purposes and does not constitute an offer within the meaning of art. 66 §1 of the Civil Code.

KontaktContact

GRAFSON – Studio graficzne w Rzeszowie

Zapraszam firmy zamawiające pojedyncze projekty oraz te potrzebujące studia graficznego na dłużej. Przygotuję wycenę odpowiedniego projektu graficznego a w razie potrzeby doradzę w kwestii doboru usług. Oferuję rabaty przy dłuższej współpracy!
GRAFSON – Graphic studio in Rzeszów

I invite companies ordering individual projects and those in need of graphic studies for longer. I will prepare a valuation of the appropriate graphic design and, if necessary, advise on the selection of services. I offer discounts for long-term cooperation!

Grafik komputerowy Kamil Kowski – Behance Graphic designer Kamil Kowski – Behance Behance Portfolio

Dane kontaktowe: Contact details:

ikona / icon+48 600 057 725

ikona / iconstudio@grafson.eu

Godziny pracy: Work hours:

Poniedziałek-Piątek 10-18 Monday-Friday 10-18

Dane firmy: Company's data:

GRAFSON Kamil Kowski
Eugeniusza Kwiatkowskiego 50e/26
35-311 Rzeszów
NIP/VAT-EU: PL6020071609

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
PL 47 1020 4405 0000 2102 0591 1815
SWIFT: BPKOPLPW

© 2013-2024 GRAFSONStudio graficzne Rzeszów (Projekty graficzne, Grafik komputerowy, Agencja reklamowa) Rzeszów graphic studio (Graphic designs, Computer graphic designer, Advertising agency)