GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne

ikona / iconProjektowanie graficzne
i Druk
Graphic Designs
and Printing

Projekty na podstawie wytycznych i dostarczonych materiałów, Projekty kreatywne, Kompozycje przedstawiane na wizualizacjach, Organizacja druku i cięcia. Projects based on guidelines and provided materials, Creative projects, Compositions presented on visualizations, Organization of printing and cutting.

 • Projektowanie graficzne Graphic Design

  Jedno lub wielostronicowe projekty dostosowane do stylistyki istniejących już materiałów, Projekty kreatywne. One-page or multi-page projects adapted to the style of existing materials, Creative projects.

 • Obróbka obrazów Image Processing

  Edycja zdjęć od podstawowej polegającej na przesunięciu kilku suwaków do bardziej zaawansowanej takiej jak retusz czy fotomontaż, wymagającej stosowania wielu warstw, masek, filtrów oraz precyzyjnej selekcji modyfikowanych obszarów. Editing photos from basic consisting in moving a few sliders to more advanced, such as retouching or photomontage, requiring the use of multiple layers, masks, filters and precise selection of modified areas.

 • Wycinanie grafiki Cutting Graphics

  Wycinanie potrzebnych partii obrazu przy zastosowaniu różnych technik selekcji (ręczne, automatyczne i mieszane) Wycinanie z jednolitego lub niejednolitego tła. Niedestrukcyjne techniki, dzięki którym zawsze można zmodyfikować selekcję. Cutting out the necessary parts of an image using various selection techniques (manual, automatic and mixed). Cutting out from a uniform or non-uniform background. Non-destructive techniques so that selection can always be modified.

 • Oprawa graficzna publikacji Graphic Design of the Publication

  Oprawa graficzna wielostronicowych dokumentów, serii publikacji, oraz wszelkich projektów wymagających spójności. The graphic design of multi-page documents, series of publications, and any projects requiring consistency.

 • Przygotowanie do druku Preparation for Printing

  Dodawanie spadów, zmiana przestrzeni barwnej, zapisywanie plików w formatach i według wytycznych wymaganych przez drukarnie. Adding bleeds, changing the color space, saving files in formats and according to the guidelines required by printing houses.

 • Zamawianie wydruków Ordering Prints

  Dobór rozmiaru, gramatury papieru, laminowania, uszlachetnienia i innych potrzebnych parametrów. Zamówienie pod konkretny adres. Selection of size, paper weight, lamination, finishing and other necessary parameters. Order to a specific address.

Portfolio Portfolio

Przykładowe projekty Sample projects

Karta – Strzechówka Card – Strzechówka

Zakres prac:
Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
Scope of Work:
Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

ilustracja / illustration

Karta win – CEZAR Wine List – CEZAR

Zakres prac:
Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
Scope of Work:
Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

ilustracja / illustration

Reklama wyklejana – Grilloholicy Pasted advertisement – Grilloholicy

Zakres prac:
Projekt graficzny, Przygotowanie do druku
Scope of Work:
Graphic Design, Preparation for Printing

ilustracja / illustration

Karta win – RESTAURACJA ŻURAW Wine Card – RESTAURACJA ŻURAW

Zakres prac:
Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
Scope of Work:
Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

ilustracja / illustration

Broszura – Raport FindFit Booklet – Raport FindFit

Zakres prac:
Projekt graficzny, Oprawa graficzna publikacji, Ikony, Infografika
Scope of Work:
Graphic Design, Graphic Design of the Publication, Icons, Infographic

ilustracja / illustration

Karta win – RESTAURACJA PRZY BRAMIE Wine Card – RESTAURACJA PRZY BRAMIE

Zakres prac:
Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
Scope of Work:
Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

ilustracja / illustration

Karta win – Manufaktura Smaku Wine Card – Manufaktura Smaku

Zakres prac:
Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
Scope of Work:
Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

ilustracja / illustration

Atlas mięsa – Grilloholicy Meat atlas – Grilloholicy

Zakres prac:
Projekt graficzny, Infografika, Przygotowanie do druku
Scope of Work:
Graphic Design, Infographic, Preparation for Printing

ilustracja / illustration

Karta win – Maria Antonina Wine Card – Maria Antonina

Zakres prac:
Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Wycinanie grafiki, Przygotowanie do druku
Scope of Work:
Graphic Design, Image Processing, Cutting Graphics, Preparation for Printing

Dodatkowo:
Ilustracja okładki
Additionally:
Cover illustration

ilustracja / illustration

Plakaty – Tomasz Pietrasiewicz Posters – Tomasz Pietrasiewicz

Zakres prac:
Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
Scope of Work:
Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

ilustracja / illustration

Plakaty – Akademia Sportu MK Posters – Akademia Sportu MK

Zakres prac:
Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
Scope of Work:
Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

Dodatkowo:
Ilustracja
Additionally:
Illustration

ilustracja / illustration

Bannery – Grilloholicy Banners – Grilloholicy

Zakres prac:
Projekt graficzny, Obróbka obrazów, Przygotowanie do druku
Scope of Work:
Graphic Design, Image Processing, Preparation for Printing

ilustracja / illustration

Przedstawione prace są projektami poglądowymi, niekoniecznie finalnymi i aktualnymi wersjami zrealizowanych projektów. The presented works are illustrative projects, not necessarily the final and current versions of the completed projects.

Cennik Price list

Orientacyjne ceny Indicative prices

Projekt graficzny Graphic Design

Tworzenie projektu graficznego (Plakat, Ulotka, Karta win, Karta menu, Baner, Zaproszenie, Pocztówka) Creating a Graphic Design (Poster, Leaflet, Wine list, Menu card, Banner, Invitation, Postcard)

600 zł

Projekt nietypowej reklamy Design of an unusual advertisement

Reklamy o nietypowych kształtach, wymiarach właściwościach, np. projekt oklejenia witryny sklepowej, projekt z uszlachetnieniami w druku Advertisements with unusual shapes, dimensions, properties, e.g. a design for wrapping a shop window, a design with print refinements

800 zł

Oprawa graficzna publikacji Graphic Design of the Publication

Tworzenie layoutów graficznych książek, katalogów Creating Graphic Layouts of Books, Catalogs

1000 zł

Przygotowanie do druku Preparation for Printing

Przygotowanie projektu pod druk, dostarczenie do firmy poligraficznej Preparation of the Project for Printing, Delivery to the Printing Company

200 zł

Obróbka obrazów Image Processing

Modyfikowanie obrazów i zdjęć, np. retusz, stylizacja, kadrowanie Modifying images and photos, e.g. retouching, styling, cropping

100 zł

Zamawianie wydruków Ordering Prints

Zamawianie wydruków z dostawą pod podany adres Ordering Prints with Delivery to Provided Address

0* zł

* Dotyczy projektów wykonanych przez firmę GRAFSON. * Applies to projects made by GRAFSON.


Przy większych zleceniach lub stałej współpracy ceny ustalane są indywidualnie. For larger orders or permanent cooperation, prices are set individually.


Cennik przedstawia orientacyjne ceny na rok 2024, ceny netto. The pricelist presents indicative prices for 2024, net prices.

Dokładną wycenę przedstawiam w formie faktury pro forma, po wysłaniu zapytania drogą mailową. I present the exact quote after sending an inquiry by email.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. The above offer is for information purposes and does not constitute an offer within the meaning of art. 66 §1 of the Civil Code.

KontaktContact

GRAFSON – Studio graficzne w Rzeszowie

Zapraszam firmy zamawiające pojedyncze projekty oraz te potrzebujące studia graficznego na dłużej. Przygotuję wycenę odpowiedniego projektu graficznego a w razie potrzeby doradzę w kwestii doboru usług. Oferuję rabaty przy dłuższej współpracy!
GRAFSON – Graphic studio in Rzeszów

I invite companies ordering individual projects and those in need of graphic studies for longer. I will prepare a valuation of the appropriate graphic design and, if necessary, advise on the selection of services. I offer discounts for long-term cooperation!

Grafik komputerowy Kamil Kowski – Behance Graphic designer Kamil Kowski – Behance Behance Portfolio

Dane kontaktowe: Contact details:

ikona / icon+48 600 057 725

ikona / iconstudio@grafson.eu

Godziny pracy: Work hours:

Poniedziałek-Piątek 10-18 Monday-Friday 10-18

Dane firmy: Company's data:

GRAFSON Kamil Kowski
Eugeniusza Kwiatkowskiego 50e/26
35-311 Rzeszów
NIP/VAT-EU: PL6020071609

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
PL 47 1020 4405 0000 2102 0591 1815
SWIFT: BPKOPLPW

© 2013-2024 GRAFSONStudio graficzne Rzeszów (Projekty graficzne, Grafik komputerowy, Agencja reklamowa) Rzeszów graphic studio (Graphic designs, Computer graphic designer, Advertising agency)