GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne

ikona / iconStrony internetowe
i Web Design
Websites
and Web Design

Strony internetowe, sklepy, konfiguracje oraz pojedynczej grafiki do internetu. Rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb. Websites, shops, configurations and single graphics for the internet. Solutions tailored to specific needs.

 • Strony internetowe Websites

  W pełni responsywne strony internetowe tworzone od podstaw z wykorzystaniem HTML, PHP, CSS, JavaScript. Czysty, lekki kod! Również z systemami zarządzania treścią: Wordpress, Craft. Grafiki potrzebne do stworzenia strony. Fully responsive websites created from scratch using HTML, PHP, CSS, JavaScript. Clean, lightweight code! Also with content management systems: Wordpress, Craft. Graphics needed to create the website.

 • Sklepy internetowe Internet shops

  Sklepy internetowe oparte na oprogramowaniu PrestaShop. Konfiguracja, grafiki potrzebne do stworzenia sklepu. Moduły rozszerzające standardowe możliwości. W pełni dostosowany szablon. Online stores based on PrestaShop software. Configuration, graphics needed to create a store. Modules that extend standard capabilities. Fully customizable template.

 • Web design Web Design

  Pojedyncze grafiki na strony internetowe i media społecznościowe. (tła, banery – Facebook, Instagram) Single graphics for websites and social media. (backgrounds, banners – Facebook, Instagram)

 • Mailing Mailing

  Mailing w graficznej formie informujący, np. o postępie zamówienia, akcji promocyjnej itp. Mailing in a graphic form informing, for example, about the progress of the order, promotional campaign, etc.

 • Animacje SVG i CSS SVG and CSS animations

  Animowane ikony, ilustracje, diagramy, wykresy i inne grafiki umieszczane na stronie lub w mailingu. Animated icons, illustrations, diagrams, charts and other graphics placed on the website or in mailing.

 • Domeny i hosting Domain and Hosting

  Konfiguracja domeny, serwera oraz e-maila. Configuration of the domain, server and e-mail.

Portfolio Portfolio

Przykładowe projekty Sample projects

Strona internetowa – Statekpowietrze Website – Statekpowietrze

Zakres prac:
Responsywny web design, Kodowanie strony
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding

ilustracja / illustration

Strona internetowa – Zorro-RUN Website – Zorro-RUN

Zakres prac:
Responsywny web design, Kodowanie strony, Ilustracje, Grafiki
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding, Illustrations, Graphics

ilustracja / illustration

Strona internetowa – Centrum Języka Rosyjskiego w Rzeszowie Website – Centrum Języka Rosyjskiego w Rzeszowie

Zakres prac:
Responsywny web design, Kodowanie strony
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding

ilustracja / illustration

Strona internetowa – Przedszkole 58 w Gdańsku Website – Przedszkole 58 w Gdańsku

Zakres prac:
Responsywny web design, Kodowanie strony, Aktualizacje strony
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding, Website Updates

ilustracja / illustration

Strona internetowa – MAGIC HORSE Website – MAGIC HORSE

Zakres prac:
Responsywny web design, Kodowanie strony
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding

ilustracja / illustration

Strona internetowa – thérapeutic Website – thérapeutic

Zakres prac:
Responsywny web design, Kodowanie strony
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding

ilustracja / illustration

Strona internetowa – Akademia Sportu MK Website – Akademia Sportu MK

Zakres prac:
Responsywny web design, Kodowanie strony, UI design, Aktualizacje strony
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding, UI Design, Website Updates

Dodatkowo:
Logotyp, Tożsamość firmy, Ikony, Ilustracje, Fotografia sportowa, Video z wyjazdów sportowych, Czołówki filmowe, Napisy końcowe
Additionally:
Logotype, Company identity, Icons, Illustrations, Sports Photography, Video from Sports Trips, Intros for Video, Closing Credits

ilustracja / illustration

Strona internetowa – T-SHIRT-DECORATION Website – T-SHIRT-DECORATION

Zakres prac:
Responsywny web design, Kodowanie strony, Infografiki
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding, Infographics

Dodatkowo:
Logotyp, Tożsamość firmy, Ilustracje, Fotografia produktowa
Additionally:
Logotype, Company identity, Illustrations, Product Photography

ilustracja / illustration

Strona internetowa – ALPAX Website – ALPAX

Zakres prac:
Responsywny Web Design, Kodowanie strony, Ikony, Aktualizacje strony
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding, Icons, Website Updates

Dodatkowo:
Logotyp, Tożsamość firmy, Ilustracje, Montaż krótkich filmów, Oprawa graficzna video
Additionally:
Logotype, Company Identity, Illustrations, Short Films Editing, Graphic Design for Video

ilustracja / illustration

Strona internetowa – PUB ORZECH Website – PUB ORZECH

Zakres prac:
Responsywny web design, Kodowanie strony
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding

Dodatkowo:
Ilustracje
Additionally:
Illustrations

ilustracja / illustration

Strona internetowa – zeneko Website – zeneko

Zakres prac:
Responsywny web design, Kodowanie strony, Ikony
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding, Icons

Dodatkowo:
Animacja 3D
Additionally:
3D Animation

ilustracja / illustration

Strona internetowa – WAYFINDING Website – WAYFINDING

Zakres prac:
Responsywny web design, Kodowanie strony
Scope of Work:
Responsive Web Design, Web Coding

ilustracja / illustration

Przedstawione prace są projektami poglądowymi, niekoniecznie finalnymi i aktualnymi wersjami zrealizowanych projektów. The presented works are illustrative projects, not necessarily the final and current versions of the completed projects.

Cennik Price list

Orientacyjne ceny Indicative prices

Strony internetowe Websites

Stworzenie responsywnej strony wraz z optymalizacją (kodowanie, konfiguracja, web design, wizytówka Google) Creation of a responsive website along with optimization (coding, configuration, web design, Google business card)

2000 zł

Sklepy internetowe Internet shops

Stworzenie responsywnego sklepu wraz z grafiką (konfiguracja panelu zarządzania, web design, modyfikacje kodu, 20 dodanych produktów w cenie, szkolenie z obsługi panelu zarządzania) Creation of a responsive store with graphics (configuration of the management panel, web design, code modifications, 20 added products included in the price, training in the use of the management panel)

4000 zł

Web design Web Design

Pojedyncze grafiki na media społecznościowe (tła, banery – Facebook, Instagram), również pojedyncze grafiki na strony internetoweSingle graphics for social media (backgrounds, banners - Facebook, Instagram), also single graphics for websites

300 zł

Mailing Mailing

Stworzenie mailingu (design + kodowanie) Creating a mailing (design + coding)

600 zł

Animacje SVG, GIF, CSS SVG, GIF, CSS animations

Animowane ikony, ilustracje, banery, diagramy, wykresy Animated icons, illustrations, banners, diagrams, charts

400 zł

Domeny, hosting Domain and Hosting

Domena i hosting na rok (pierwszy rok gratis*) Domain and Hosting for a Year (First Year free*)

200 zł

Przy większych zleceniach lub stałej współpracy ceny ustalane są indywidualnie. For larger orders or permanent cooperation, prices are set individually.


Cennik przedstawia orientacyjne ceny na rok 2023, ceny netto. The pricelist presents indicative prices for 2023, net prices.

Dokładną wycenę przedstawiam w formie faktury pro forma, po wysłaniu zapytania drogą mailową. I present the exact quote after sending an inquiry by email.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. The above offer is for information purposes and does not constitute an offer within the meaning of art. 66 §1 of the Civil Code.

KontaktContact

GRAFSON – Studio graficzne w Rzeszowie

Zapraszam firmy zamawiające pojedyncze projekty oraz te potrzebujące studia graficznego na dłużej. Przygotuję wycenę odpowiedniego projektu graficznego a w razie potrzeby doradzę w kwestii doboru usług. Oferuję rabaty przy dłuższej współpracy!
GRAFSON – Graphic studio in Rzeszów

I invite companies ordering individual projects and those in need of graphic studies for longer. I will prepare a valuation of the appropriate graphic design and, if necessary, advise on the selection of services. I offer discounts for long-term cooperation!

Grafik komputerowy Kamil Kowski – Behance Graphic designer Kamil Kowski – Behance Behance Portfolio

Dane kontaktowe: Contact details:

ikona / icon+48 600 057 725

ikona / iconstudio@grafson.eu

Godziny pracy: Work hours:

Poniedziałek-Piątek 10-18 Monday-Friday 10-18

Dane firmy: Company's data:

GRAFSON Kamil Kowski
Eugeniusza Kwiatkowskiego 50e/26
35-311 Rzeszów
NIP/VAT-EU: PL6020071609

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
PL 47 1020 4405 0000 2102 0591 1815
SWIFT: BPKOPLPW

© 2013-2024 GRAFSONStudio graficzne Rzeszów (Projekty graficzne, Grafik komputerowy, Agencja reklamowa) Rzeszów graphic studio (Graphic designs, Computer graphic designer, Advertising agency)