GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne GRAFSON studio graficzne

ikona / iconAnimacja
i Motion design
Animation
and Motion Design

Intro, Outro, Animowane grafiki, Motion design video. Intro, Outro, Animated graphics, Motion design video.

 • Czołówki filmowe Intros for Video

  Animowane czołówki do filmów. Animacje logo. Animated opening credits for films. Logo animations.

 • Napisy końcowe Closing Credits

  Niestandardowe napisy kończące film. Custom movie end credits.

 • Animacje produktowe Product animations

  Krótkie animacje przedstawiające produkt lub usługę. Short animations showing the product or service.

 • Oprawa graficzna video Graphic Design for Video

  Kilka animowanych elementów graficznych, które stale wzbogacają serię nagrań lub transmisje telewizyjne. Several animated graphics that constantly enrich a series of recordings or TV broadcasts.

 • Motion design video Motion Design Video

  Animacja, która w przystępny sposób przedstawia działanie i zalety aplikacji, produktu, serwisu internetowego, firmy. Może to być również szybka instrukcja obsługi lub montażu. Animation that presents the operation and advantages of an application, product, website or company in an accessible way. It can also be a quick operating or assembly manual.

 • Animacja 3D 3D Animation

  Modelowanie i animowanie elementów graficznych w technice 3D (na potrzeby wideo). Modeling and animating graphic elements in 3D (for video purposes).

Portfolio Portfolio

Przykładowe projekty Sample projects

Motion Design Video – PREBYTES

Zakres prac:
Animacja Video
Scope of Work:
Video Animation

ilustracja / illustration

Web Intro – maloveanka

Zakres prac:
Animacja intro
Scope of Work:
Intro Animation

ilustracja / illustration

Intro – Akademia Sportu MK

Zakres prac:
Animacja intro
Scope of Work:
Intro Animation

Dodatkowo:
Logotyp, Fotografia
Additionally:
Logotype, Photography

ilustracja / illustration

Intro – Akademia Sportu MK – CZAS NA TRENING

Zakres prac:
Animacja intro
Scope of Work:
Intro Animation

Dodatkowo:
Ilustracja
Additionally:
Illustration

ilustracja / illustration

Oprawa graficzna video – Moja Figura Graphic Design for Video – Moja Figura

Zakres prac:
Oprawa graficzna video (Intro, Outro)
Scope of Work:
Graphic Design for Video (Intro, Outro)

ilustracja / illustration

Oprawa graficzna video – Moja Figura – OKO w OKO Graphic Design for Video – Moja Figura – OKO w OKO

Zakres prac:
Oprawa graficzna video (Intro, Jingiel)
Scope of Work:
Graphic Design for Video (Intro, Jingle)

ilustracja / illustration

Spot reklamowy – Moja Figura Advertising Spot – Moja Figura

Zakres prac:
Motion design video
Scope of Work:
Motion Design Video

ilustracja / illustration

Przedstawione prace są projektami poglądowymi, niekoniecznie finalnymi i aktualnymi wersjami zrealizowanych projektów. The presented works are illustrative projects, not necessarily the final and current versions of the completed projects.

Cennik Price list

Orientacyjne ceny Indicative prices

Czołówki filmowe Intros for Video

Tworzenie krótkiego klipu rozpoczynającego film Create a Short Clip that Starts the Movie

400 zł

Napisy końcowe Closing Credits

Tworzenie napisów kończących film Creating Credits Ending the Movie

200 zł

Filmy produktowe Product Videos

Animacja krótkiego filmu wraz z obróbką grafik Animation of a short film with graphics processing

300 zł

Oprawa graficzna video Graphic Design for Video

Projekt i animacja grafiki Graphic Design and Animation

300 zł

Motion design video Motion Design Video

Projekt i animacja grafiki Graphic Design and Animation

600 zł

Animacja 3D 3D Animation

Modelowanie, animacja, kompozycja i renderowanie przedmiotów Modeling, Animation, Composition and Rendering of Objects

900 zł

Przy większych zleceniach lub stałej współpracy ceny ustalane są indywidualnie. For larger orders or permanent cooperation, prices are set individually.


Cennik przedstawia orientacyjne ceny na rok 2022, ceny netto. The pricelist presents indicative prices for 2021, net prices.

Dokładną wycenę przedstawiam w formie faktury pro forma, po wysłaniu zapytania drogą mailową. I present the exact quote after sending an inquiry by email.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. The above offer is for information purposes and does not constitute an offer within the meaning of art. 66 §1 of the Civil Code.

KontaktContact

GRAFSON – Studio graficzne w Rzeszowie

Zapraszam firmy zamawiające pojedyncze projekty oraz te potrzebujące studia graficznego na dłużej. Przygotuję wycenę odpowiedniego projektu graficznego a w razie potrzeby doradzę w kwestii doboru usług. Oferuję rabaty przy dłuższej współpracy!
GRAFSON – Graphic studio in Rzeszów

I invite companies ordering individual projects and those in need of graphic studies for longer. I will prepare a valuation of the appropriate graphic design and, if necessary, advise on the selection of services. I offer discounts for long-term cooperation!

Grafik komputerowy Kamil Kowski – Behance Graphic designer Kamil Kowski – Behance Behance Portfolio

Dane kontaktowe: Contact details:

ikona / icon+48 600 057 725

ikona / iconstudio@grafson.eu

Godziny pracy: Work hours:

Poniedziałek-Piątek 10-18 Monday-Friday 10-18

Dane firmy: Company's data:

GRAFSON Kamil Kowski
Prymasa 1000-lecia 9/69
35-511 Rzeszów
NIP/VAT-EU: PL6020071609

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
PL 47 1020 4405 0000 2102 0591 1815
SWIFT: BPKOPLPW

© 2013-2022 GRAFSONStudio graficzne Rzeszów (Projekty graficzne, Grafik komputerowy, Agencja reklamowa) Rzeszów graphic studio (Graphic designs, Computer graphic designer, Advertising agency)